Privacybeleid

Karton Design Privacy Verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Karton Design, waarin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Karton Design.

Inleiding:

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.
Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Karton Design, neem dan gerust contact op!

info@kartondesign.eu | 06 385 22 300 | Arendsenweg 3C | 7021 PC | Zelhem
Btw. Nr. NL100450180B02 | KVK Nr.53367529

Margrieta Oomkes, Karton Design

 

Doelgegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Karton Design. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven
Karton Design stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voor- en achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Karton Design. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Karton Design via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Analytics
De website van Karton Design verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Administratie
Voor het voeren van onze administratie gebruiken we je bedrijfsgegevens, voor-en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel de gegevens die geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel.

 

Ontvangers

De gegevens die Karton Design ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Brandpepper
De e-mail van Karton Design wordt gehost bij Brandpepper. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Brandpepper.
De website en back-ups van de website worden gehost bij Brandpepper. Gegevens die jij achterlaat op de website van Karton Design zijn op de servers van Brandpepper opgeslagen

Moneybird
De administratie voeren wij in het online programma Moneybird. Hierin verwerken wij alle gegevens die nodig zijn om onze administratie te kunnen voeren.

 

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Karton Design, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres, voor- en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Karton Design via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Karton Design of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Karton Design privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

 

Jouw Rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Karton Design vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Karton Design. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Karton Design. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Karton Design opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Karton Design al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Karton Design vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Karton Design niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Karton Design jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@kartondesign.eu onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

Plichten

Karton Design verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Karton Design via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Karton Design de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Karton Design met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Karton Design behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Karton Design dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Karton Design te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
info@kartondesign.eu | 06 385 22 300 | Arendsenweg 3C | 7021 PC | Zelhem
Btw. Nr. NL100450180B02 | KVK Nr.53367529